Порошківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


Превентивне виховання

 

«Людину можна виховати лише добром»

В. Сухомлинський

      

 

         Сучасна шкільна освіта в Україні спрямована на створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, виховання покоління, здатного вчитись протягом  усього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Головною метою освітніх зусиль стає повне розкриття можливостей і здібностей особистості, її духовного потенціалу, щоб вона була спроможною в мінливій реальності спиратися, перш за все, на власні сили. В навчальному закладі побудований такий навчально - виховний процес, який  забезпечує тривалий і цілісний виховний вплив на учнів.

        Превентивне виховання посідає важливе місце в системі виховної роботи нашої школи. Воно включає в себе підготовчі та профілактичні дії педагогічного колективу, спрямовані на запобігання формування в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки та організацію належного догляду за діяльністю школярів.

          Метою превентивного виховання є досягнення сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення.

          Основні завдання превентивного виховання:

- створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;

- забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтовану на протидію втягуванню дітей та молоді в негативні ситуації;

-  надавати комплексну психолого-педагогічну допомогу;

- стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації.

       Основні напрями превентивного виховання учнів школи: профілактика правопорушень серед неповнолітніх; утвердження здорового способу життя; профілактика тютюнопаління, вживання алкоголю; підвищення соціальної компетентності молоді, формування відповідальної поведінки.

      У превентивному вихованні учнівської молоді важливим є залучення до виховного процесу батьків, громадських організацій, самоврядування; координація взаємодії школи, сім’ї та громадськості. Постійна співпраця школи з батьками, іншими суспільними виховними інститутами, забезпечує стійкість і стабільність навчально-виховного процесу, сприяє усуненню психолого-педагогічних порушень соціальної адаптації неповнолітніх.

      У 2013-2014 навчальному році в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Порошково  навчалося  881 учень. З них 7 –  діти – сироти та позбавлені батьківської опіки; 548 –  з багатодітних  сімей; 68  –   з малозабезпечених сімей; 23– з неблагополучних сімей; 11 –  діти, схильні до  правопорушень; 11 – діти – інваліди ( з них – 3 на індивідуальному  навчанні); 441 – діти ромської народності. За останні роки спостерігається динаміка росту дітей ромської народності, це особливий контингент населення, який породжує багато проблем. Батьки-роми здебільшого не приділяють достатньої уваги навчанню та вихованню дітей.

      Робота педагогічного колективу  школи у напрямі превентивного виховання полягає передусім у формуванні в учнів високих моральних якостей, які є головним чинником вибору способу поведінки.

       У школі існує своєрідна система профілактичної роботи: контроль за відвідуванням учнями школи ведеться класними керівниками та педагогом – організатором у спеціальному журналі; розроблені правила для учнів; діти охоплені заняттями в гуртках, спортивних секціях, музичній школі; ведеться постійна індивідуальна робота зі школярами; створено Комісію дисципліни та порядку, що слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку під час уроків та в позаурочний час.

       Протирецидивна профілактика ведеться за особливим планом щодо учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку , на обліку в кримінальній міліції та ССД, за кожним з них закріплений класний керівник.

       На кожного учня даної категорії заведена індивідуальна картка, у якій фіксуються зміни в характері і поведінці дітей, висвітлюється динаміка розвитку особистості протягом навчального року. Випадки неадекватної поведінки, які трапляються в учнівському колективі, обговорюються на класних зборах, на засіданні Профілактичної ради.

       Значне місце в організації індивідуальної роботи з важкими підлітками займає шкільний психолог та соціальний педагог. Робота психолого – педагогічної служби школи проводиться за такими напрямами: діагностика; бесіди з вчителями, батьками та учнями; розробка конкретних рекомендацій, пам’яток, порад у відношенні до певного підлітка батькам, класним керівникам, вчителям - предметникам; ведеться корекційна робота з важковиховуваними учнями.

      Ефективним у діагностичному плані є відвідування класним керівником учнів удома. Це дає можливість ознайомитись з умовами проживання і виховання дитини, з’ясувати соціальний статус сім’ї, де виховується учень, налагодити контакт з батьками. На основі проведеної діагностичної роботи кожен класний керівник на початку навчального року складає психолого-педагогічну характеристику класу, оформляє соціальний паспорт класу, планує роботу з класним колективом та індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень. Згідно з отриманими від класних керівників даними заступник директора з виховної роботи складає соціальний паспорт школи, план правовиховної роботи в школі.

      У роботі з учнями, схильними до правопорушень, найбільш результативним є особистісно зорієнтований підхід. Тому чи не найбільшу увага  надається індивідуальній роботі з такими учнями. Вона передбачає щоденну цілеспрямовану планомірну роботу класного керівника з учнями, їх батьками, вчителями - предметниками. Індивідуальна робота з учнями включає різні форми та методи: бесіди, відвідування учнів удома, зустрічі з представниками правоохоронних органів, залучення до участі в позакласному житті школи.       

      Головною ланкою, яка забезпечує теоретичне та методичне керівництво роботою класних керівників, учнівською  організацією «Глобус» є адміністрація школи. Адміністрація школи контролює результати роботи класних керівників, вихователів груп продовженого дня, органів учнівського самоврядування, керівників гуртків, батьківського активу, шкільної бібліотеки. З цією метою видаються відповідні накази по школі.

      Форми і методи просвітницької та профілактичної роботи починаються від найпростіших: бесіда, гра, екскурсія у молодших класах та ускладнюється з урахуванням знань і вікових особливостей. Основою формою  профілактики правопорушень і оволодіння певними знаннями є година спілкування.

      Згідно плану роботи школи проведено Тижні правового виховання, Толерантності, Здорового способу життя, Олімпійського руху. Щороку 1 грудня проводиться акція «Зупинимо СНІД – поки він не зупинив нас!»

      Зростання дитячої і підліткової злочинності зумовлене соціальними процесами у суспільстві. У сучасних умовах розходження між сім’єю і школою посилюється.

     У центрі особливої уваги – неблагополучні сім’ї та сім’ї, де виховуються підлітки, схильні до правопорушень. В цьому навчальному році проведені батьківські збори з правового виховання «Алкоголь і особливості людини» (за участю сімейного лікаря), «Важкий підліток».

      За рахунок варіативної части введено факультативний курс «ВІЛ/СНІДу» для учнів 10 та 11-х класів. Зміст викладання цього курсу має превентивний характер, орієнтований на розвиток дітей, вихованню соціально спрямованої, відповідальної поведінки.

      Серед активних та дієвих форм роботи є: години спілкування «Життєві навички безпечної поведінки», «Безпечне материнство та відповідальне батьківство»; диспути «СНІД – лихо чи провина людства», «Чи можна вберегтися від ВІЛ?»; виставка стіннівок, плакатів та малюнків «Скажемо СНІДу – ні!», «ВІЛ/СНІД очима підлітків»; захист учнівських  проектів «Здоровий спосіб життя – гарантія убезпечення від зараження ВІЛ».

     Двічі, на початку та наприкінці навчального року проводиться тестування учнів 11 класів за процедурою «До» та «Після» з метою отримання вхідних та вихідних даних у знаннях, навичках та уміннях, психологічних установках школярів.

      Поширення та впровадження превентивної освіти та  у нашому навчальному закладі дає можливість зробити висновки щодо підвищення рівня знань та навичок здорового способу життя, спроможності до адаптивної та позитивної поведінки учасників навчально-виховного процесу, є важливою складовою діяльності школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров'я, необхідністю, зумовленою проблемами сучасного суспільства. 

 

 18  - 19 вересня 2014 року в м. Києві пройшла Всеукраїнська конференція «Європейські стандарти превентивної освіти: досвід і перспективи», на якій загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с. Порошково мала честь представляти Закарпатську область, як переможець обласного конкурсу  на кращу модель превентивної освіти «Школи, дружньої до дитини».

    Матеріали для участі в обласному конкурсі готували вчителі: О.Шикула, Л.Матіко, Г.Ковач, Я.Лупей, Л.Павлич. У Всеукраїнській конференції брали участь вчителі нашої школи Г.Ковач та С.Ковач.

 

 

 

      Метою конференції було:

 

     Підведення підсумків виконання проекту «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу» в контексті розвитку якісної превентивної освіти в Україні.

 

     Завдання конференції:

 

·        Ознайомити учасників з головними досягненнями проекту

·        Презентувати досвід регіонів і підвести підсумок огляду базових навчальних закладів проекту.

·        Окреслити подальші перспективи розвитку превентивної освіти в Україні.

У конференції взяли участь:

·        представники державних, громадських і міжнародних організацій які працюють у сфері превентивної освіти;

·        представники управлінь освіти, регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітніх, професійно – технічних та вищих навчальних закладів.

 

Цікаво були представлені стендові презентації кращих моделей превентивної освіти.  

 

                 

 

Виступили:

 

      В.С. Пономаренко, координатор проекту про зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу.

Т.В.Воронцова, менеджер проекту про збільшення ресурсного потенціалу превентивної освіти в Україні за рахунок проекту Європейського Союзу.

     Ж.В. Петрочко, заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України про концептуальні орієнтири «Школи, дружньої до дитини» та інші.

 

 

      Одним з найприємніших моментів конференції було нагородження, в якому наша школа отримала Диплом переможця та вивіску для школи «Навчальний заклад впроваджує європейські стандарти превентивної освіти», а також комплект меблів та обладнання для тренінгового  кабінету.

 

 

     Завдяки  цьому проекту школа має можливість покращити якість впровадження превентивного виховання серед учнівської молоді. Навчальний заклад достатньо забезпечений посібниками, методичною літературою та створено сприятливе середовище для навчання.

 

     

Даний проект фінансується Європейським Союзом і впроваджується Дитячим фондом «Здоров’я через освіту».

 

     Превентивна робота фахівцями соціально-психологічної служби проводиться переважно через просвітницькі заходи, соціально-психологічні моніторинги та корекційно-розвивальні заняття.  Значна увага приділяється моніторинговій діяльності, яка включає вивчення причин і факторів, що породжують протиправну поведінку, насильство та жорстоке поводження  серед учнів,  суїцид, схильність учнів до вживання тютюну. Відповідно до нормативних вимог ведеться обліково-реєстраційна документація. Здійснюється вивчення адаптованості п’ятикласників з подальшим висвітленням результатів на педагогічній раді. Проводяться корекційні заняття на зниження тривожності і агресивності у дітей та тренінгові заняття по згуртуванню класного колективу в адаптаційний період. Певна робота проводиться з дітьми «групи ризику» та по врегулюванню конфліктів в  учнівських та педагогічному колективах.

    Профілактика правопорушень серед неповнолітніх включає в себе роботу по запобіганню конфліктів в учнівському середовищі. В цьому плані фахівцями служби вивчаються взаємовідносини між учнями методом соціометрії; проводяться  заняття з елементами тренінгу та бесіди наступної тематики: «Вчимося бути толерантним», «Ми – дружний клас!», «Мистецтво спілкування», «Вчимося розуміти та поважати інших», «Відчуй себе любимим», «Спілкування - це здорово», «Ми проти насильства», «Дружба в нашому житті», «Привіт, я-конфлікт».

 

Корекційні заняття

 

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнський тиждень права

 

 

 

 

Тиждень толерантності

 

 

 

 

 

Групова та індивідуальна діагностика

 

 

 

 

 

Відвідування ромських сімей